Đóng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

  1. Hướng đến khách hàng - Customer Driven
  2. Hợp tác và chủ động - Collaboration and Being Proactive
  3. Học hỏi và Phát triển - Learning and Growthing
  4. Sáng tạo -  Innovation
  5. Hiệu quả - Result Driven
Danh sách bài viết
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC S.PHARM
Địa chỉ: Đường D1, Lô G Khu công nghiệp An Nghiệp , Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993.821553 - 0793.821715 - Email: S.pharmcty@gmail.com