Chi tiết sản phẩm

CEFPODOXIM

Danh mục: Nhóm kháng sinh
Mô tả:

CEFPODOXIM

; ;