Chi tiết sản phẩm

COTRIMOXAZOL

Danh mục: Nhóm kháng sinh
Mô tả:

COTRIMOXAZOL 

; ;