Chi tiết sản phẩm

CEFADROXIL 250mg

Danh mục: Nhóm kháng sinh
Mô tả:

CEFADROXIL
250mg

; ;